Witamy!

an image

Szambo - przykra konieczność

Szambo bezodpływowe to najprostsze rozwiązanie problemu ścieków w naszej inwestycji. Zarówno montaż jak i późniejsza eksploatacja nie nastręczają większych problemów, po za - rzecz jasna - problemem z kosztem okresowego opróżniania szamba. Często jednak jest to konieczność, której powodem mogą być rozmaite sytuacje.

Sytuacja pierwsza to brak kanalizacji w naszej okolicy i brak widoków na jej wybudowanie w najbliższych latach. Sytuacja to dość częsta, bo choć trudno dziś znaleźć w Polsce gminę, która nie miałaby w planie budowy kanalizacji, to duża część naszego kraju stanowi obszar słabo skanalizowany. Jeśli dodamy do tego nieodpowiednie warunki gruntowe wykluczające zastosowanie drenażu rozsączającego, stosowanego przy większości przydomowych oczyszczalni, to raczej na pewno staniemy się dumnymi posiadaczami szamba.

Sytuacja druga to podłączenie tymczasowe, zwane prowizorycznym. Przypuśćmy, że oto już za kilka lat planują podłączyć nam kanalizację. Mimo, że w naszym kraju prowizorki są wyjątkowo długowieczne, potraktujmy termin "tymczasowe" dosłownie. W takim wypadku optymalnie byłoby wykorzystać nasze szambo przy późniejszym podłączeniu do kanalizacji jako studnię np. rewizyjną. Tu niestety jest dylemat, gdyż studnie rewizyjne są zazwyczaj niewielkiej średnicy, a szambo raczej większej. Można próbować pogodzić jedno z drugim poprzez wykonanie głębszego zbiornika o mniejszej średnicy lub dwóch połączonych ze sobą studni, którą jedną wykorzystamy później jako studzienkę ściekową a drugą np. jako dodatkowy zbiornik wody deszczowej (trzeba pomyśleć o tym na etapie projektowania sieci, gdyż potrzebne będzie zaplanowanie włączenia rur i ich tymczasowego zaślepienia).

Kolejna sytuacja to taka, że w ogóle nie opłaca nam się instalacja czegokolwiek innego, np. przy budowie domku letniskowego. Domki takie stawiamy zazwyczaj w wartościowych przyrodniczo miejscach, dlatego trzeba koniecznie zorientować się (tak jak przed każdą budową) jakie są miejscowe przepisy dotyczące zagospodarowania ścieków.

Jakie szambo?

Podzielmy szamba na betonowe i wykonane z tworzyw sztucznych.

Szambo betonowe może być zbudowane z kręgów betonowych lub być już gotowym zbiornikiem, gotowym do osadzenia w ziemi. W sytuacji wykorzystania kręgów betonowych należy zwrócić uwagę na jakość ich wykonania i jakość użytego do ich produkcji betonu. Szambo musi być szczelne, aby wykluczyć przenikanie ścieków do gruntu jak i wody gruntowej do środka zbiornika. Należy unikać kręgów popękanych, z widocznymi dużymi placami"ziaren" na ściankach, które świadczą o złym zagęszczeniu betonu powodującym nieszczelność. Należy również zwrócić uwagę na brzegi kręgu betonowego aby nie były zbyt mocno wyszczerbione, gdyż możemy mieć później problem z uszczelnieniem szamba. Gdy mamy podejrzenie, że kręgi mogą być wykonane z kiepskiej jakości betonu lepiej zawczasu zabezpieczmy je warstwą środka izolującego od zewnątrz. Dobrze jest też uszczelnić nasze szambo od wewnątrz dodatkowo jakimś preparatem. Szambo takie przykrywamy płytą betonową bądź zwężką, która zmniejsza średnicę kręgu do średnicy typowego otworu włazowego. Na zwężkę lub płytę montujemy właz, najlepiej z zamknięciem, aby zapobiec nieszczęściu przypadkowego wpadnięcia do szamba.

Gotowy do montażu betonowy zbiornik składa się zazwyczaj z trzech elementów: zbiornika, płyt i często z tzw. kominka, który pozwala na głębsze zakopanie naszego szamba. Zbiornik taki umieszczamy w gotowym wykopie, przykrywamy płytą, uszczelniamy i prawie gotowe. Wszystko wykonuje zazwyczaj kierowca, który nam przywiózł zbiornik przy pomocy dźwigu samochodowego HDS. Trzeba jeszcze zamontować kominek i również przykryć go włazem. Zastosowanie betonowego zbiornika jest idealne, gdy mamy wysoki poziom wody gruntowej na działce - możemy osadzić go bez problemów nawet w podchodzącym wodą wykopie. Betonowe szamba są dobre również na mniejsze działki, gdzie szambo można umieścić np. w podjeździe. Wbrew naszym wyobrażeniom zawsze znajdzie się powód by wjechać na podwórko ciężarówką: a to śmieciarka, a to samochód z meblami lub opałem. Betonowe szambo zniesie to bez uszczerbku.

Tworzywa sztuczne przebojem weszły na rynek kanalizacji zewnętrznej wypierając tradycyjne materiały: beton, żeliwo, kamionkę czy stal. Nie inaczej jest też z szambami. Stosunkowo nieduża waga przekłada się na łatwość transportu i montażu. Również hurtownie budowlane nie mają problemu ze składowaniem plastikowych zbiorników: można je załadować niemal każdym wózkiem widłowym. Te właśnie cechy decydują przeważnie o popularności zbiorników z tworzywa i wśród wykonawców robót kanalizacyjnych. O wiele łatwiej przewieźć taki zbiornik bez wynajmowania specjalistycznego samochodu, czy dźwigu i zamontować przy pomocy niewielkiej nawet koparki. Szczelność zbiornika zapewnia nam użyte do produkcji tworzywo, najczęściej o dużej odporności na uderzenia. Odpada też kłopot z dodatkowym izolowaniem zbiornika.
Niestety, tu również nie obędzie się bez ... betonu! Szambo z tworzywa należy dobrze "zakotwić", czyli zalać betonem. Przy wysokich wodach gruntowych lub terenach zagrożonych powodzią istnieje ryzyko wypchnięcia zbiornika na powierzchnię. Nie umieścimy również naszego zbiornika np. w podjeździe, gdyż wielokrotny nacisk może uszkodzić szambo.

Pojemność optymalna

Przy decyzji o budowie szamba należy wziąć pod uwagę, że domownicy "produkują" średnio 400 litrów ścieków dziennie. Ilość ta jest uzależniona od nawyków mieszkańców (czyli od stopnia oszczędności wody), czy w domu jest wanna, czy natrysk, czy przyjmujemy dużo gości, często pierzemy, jaką mamy spłuczkę itp. Szambo za każdą naszą wodną rozrzutność każe nam szybko zapłacić. Drugą istotną wskazówką przy doborze pojemności szamba jest pojemność wozu asenizacyjnego, który będzie nas obsługiwał, gdyż płaci się zazwyczaj "od kursu". Tu mała uwaga: trzeba mieć na uwadze fakt, że za klika lat firma asenizacyjna może wymienić tabor na nowocześniejszy i będzie to zazwyczaj wóz o większej pojemności. W większości są to pojemności rzędu 6 lub 9 metrów sześciennych (1 metr sześcienny = 1000 litrów). Tak więc można przyjąć, że optymalną pojemnością dla w miarę oszczędnej, czteroosobowej rodziny, będzie szambo 6 - 8 metrów sześciennych. Pozwoli to na zachowanie dwu-trzytygodniowego cyklu wypompowywania. Unikajmy przesady. Nie jest możliwe byśmy wyprodukowali mniej niż 60 litrów wody na osobę dziennie, co raczej wyklucza budowania zbiornika o pojemności mniejszej niż 4 metry sześcienne. Również budowa zbyt dużego zbiornika nie jest celowa, gdyż koszt budowy jest odpowiednio wyższy a korzyści z magazynowania większej ilości ścieków raczej marne...

Podsumowując

Pierwsza rzecz przed każdą budową to warunki zabudowy. Tam powinny być wskazówki dotyczące gospodarki ściekowej. Później "odkrywka" i badanie gruntu. Od tego może zależeć np. to, że mimo iż na sąsiedniej działce są warunki do zastosowania przydomowej oczyszczalni, to u nas nie będzie takiej możliwości. I na odwrót! Spytajmy projektanta, wykonawcę lub handlowca dlaczego proponuje nam takie a nie inne szambo. Powodów może być wiele. A to akurat miał katalog pod ręką, a to akurat w hurtowni są a on ma tam kredyt kupiecki, a to "z automatu" umieścił w projekcie coś, co w naszych warunkach się nie sprawdzi. Niech zaproponuje alternatywne rozwiązanie i przedyskutujmy to razem. Dobrze wykonane, zamontowane i eksploatowane szambo posłuży nam kilkadziesiąt lat!

zamów szambo!

an image

Kręgi z nożem

do zapuszczania kręgów metodą studniarską

Zdarza się, że nie dysponujemy na budowie ciężkim sprzętem lub z innych względów decydujemy się na ręczne zagłębianie studni z kręgów betonowych, tzw. "metodą studniarską". Metoda studniarska polega z grubsza rzecz biorąc na kolejnym ustawianiu kręgów jednego na drugim, w miejscu lokalizacji studni, a następnie stopniowym ich opuszczaniu w miarę pogłębiania studni. Podbieranie gruntu spod krawędzi kręgu dokonuje się od wewnątrz studni przy pomocy kilofa i łopaty. Należy zwracać uwagę na równomierne podbieranie gruntu wzdłuż całego obwodu kręgu, żeby nie spowodować pochylenia studni. Aby ułatwić sobie pracę dobrze jest zakupić krąg betonowy zaopatrzony w specjalny, solidnie zakotwiony w betonie nóż stalowy. Taki nóż w formie klina umożliwi nam bezpieczne i sprawne zagłębienie studni. Wyciąganie gruntu z tak zagłębianej studni odbywa się przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawiniętą liną i dwoma kubłami. Kubły powinny być uwiązane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze względu na bezpieczeństwo pracy. Metody studniarskiej nie zaleca się stosować w gruncie, w którym można spodziewać się grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentów, konstrukcji itp.

zamów krąg z nożem!

an image

Zbiornik na deszczówkę

Jeśli zastanawiają się Państwo nad zakupem i montażem zbiornika do gromadzenia wody deszczowej, warto rozważyć zakup jednego z naszych zbiorników betonowych. Zanim jednak powiemy o ich zaletach, zastanówmy się czy to się w ogóle opłaca...

Ile deszczówki uda mi się zgromadzić?

Odpowiedź na tak zadane pytanie jest prosta: nie wiadomo. Możemy jednak obliczyć sobie teoretyczną ilość wody, która spływa naszymi rynnami w ciągu roku. W Polsce średnia opadów wynosi 600-700 mm na metr kwadratowy rocznie (czyli od 600 do 700 litrów wody na metr kwadratowy), choć w rejonach górskich średnia dochodzi do 1000 mmm na metr kwadratowy. Jeśli nasz dach posiada zwykłą, ceramiczną dachówkę należy przyjąć, że ok. 20% wody deszczowej odparowuje i wsiąka. Oznacza to, że w ciągu roku możemy zgromadzić ok. 56.000 litrów wody z dachu o powierzchni 100 m2.

Mapa opadów w Polsce KLIKNIJ
Ile deszczówki będę mógł zużyć?

Typowe zastosowania deszczówki jako wody do podlewania trawników, ogrodów i wody wykorzystywanej do mycia tarasu, samochodu itp. pozwolą nam zużyć od 60 do 80 litrów wody na metr kwadratowy trawnika (ogrodu) w zależności od gleby, warunków pogodowych i rodzaju zasadzonych roślin. Sam trawnik nie potrzebuje zbyt wiele wody, jednak tak chętnie sadzone iglaki potrzebują solidnego podlania. Przyjmując, że powierzchnia terenu, który musimy podlewać wynosi ok. 400 m2, zużyjemy ok 28.000 litrów wody rocznie. Na potrzeby gospodarcze (mycie, czyszczenie itp.) możemy przyjąć ok 2.500 litrów rocznie.

Naturalnie, jeśli planujemy użycie wody deszczowej do innych celów (spłukiwanie toalet, pranie) ilość wykorzystanej wody wzrasta. Są to jednak dużo bardziej skomplikowane instalacje i w większości muszą być zaplanowane już na etapie projektowania domu.

Jakiego zbiornika będę potrzebował?

Teraz dość teorii, czas na praktykę. Po pierwsze: jeśli używamy deszczówki tylko do podlewania działki, potrzebujemy jej od maja do października. Wszystkie powyższe obliczenia uściślijmy do opadów w tym okresie:

Mapa opadów od maja do października KLIKNIJ


Jak widać 400mm to wszystko co nam średnio "skapnie" na metr kwadratowy dachu. Oznacza to, że przy naszych wcześniejszych założeniach otrzymamy 32.000 litrów deszczówki a jak obliczyliśmy wyżej zużyjemy również ok 30.000 litrów. Obliczamy teoretyczną, optymalną pojemność zbiornika:

średnia wody otrzymanej i planowanej do zużycia, czyli (32 000 + 30 500) : 2 = 31 250 litrów

teoretyczna liczba dni bez opadów podzielona przez ilość dni, w których będziemy wodę zużywali, czyli 28 : 180 = 0.155

mnożymy dwie otrzymane wartości i otrzymujemy:

31 250 litrów x 0,155 = 4844 litrów.

Oznacza to, że optymalnym zbiornikiem będzie zbiornik o poj. roboczej ok. 5000 litrów (5 m3).

Katastrofa - czyli witajcie w XXI wieku!

Pojawiającym się od kilku lat regularnym powodziom na południu kraju, towarzyszą długotrwałe susze na pozostałym terytorium. Nie ma co – uroki życia w klimacie umiarkowanym! Ciężko przewidzieć kiedy nadejdzie pora sucha a kiedy deszczowa. Dlatego trudno też oczekiwać, że ktokolwiek zaproponuje i zamontuje Państwu zbiornik na deszczówkę o optymalnej pojemności. Będą lata, gdy okaże się on zbyt mały a będą i takie, że wody będziemy mieli aż za dużo. O ile z niedostatkiem wody zbiornik sobie poradzi, o tyle sposób zagospodarowania nadmiaru wody deszczowej musimy zaplanować jeszcze przed montażem zbiornika.

W większości warunków zabudowy w Polsce inwestor jest zobowiązany do zagospodarowania wody opadowej poprzez "rozsączenie" na terenie działki. Dzieje się tak, gdyż dla większości samorządów uzbrojenie terenów inwestycyjnych w instalację wodociągową jest wiekopomnym osiągnięciem a wybudowanie kanalizacji sanitarnej czymś na kształt budowy piramid. O budowie kanalizacji deszczowej poza terenami gęsto zaludnionymi nie ma nawet mowy. Warto więc zrobić nasz drenaż profesjonalnie. Pomoże nam w tym...zbiornik na wodę deszczową.

Jeśli już wykonamy instalację do napełniania zbiornika i zamontujemy pompę, która pozwoli nam ją wykorzystać do własnych celów, musimy przewidzieć również sposób samo opróżniania się zbiornika z nadmiaru gromadzącej się wody. W tym celu należy podłączyć do naszego zbiornika prostą instalację rozsączającą nadmiar deszczówki pod powierzchnią ziemi. Instalacje takie są stosunkowo proste do wykonania, jednak należy przypilnować aby wykonawca nie położył nam zwykłych, plastikowych rur drenarskich, które służą do zbierania wody, gdyż wypływająca woda wypłucze nam dziurę już przy wylocie ze zbiornika. Pamiętajmy, że właściwy dren musi "rozciągać" sączącą się wodę na całej swojej długości.

Dlaczego nasz zbiornik?
Beton to twardy, solidny materiał stosowany w kanalizacji deszczowej i sanitarnej od ponad 100 lat. W wielu miastach Europy istnieją instalacje, wciąż działające, które budowane były sto lat temu. Mimo stosowania od dziesiątków lat instalacji z tworzyw sztucznych, trudno znaleźć taką, która przetrwała choćby 30 lat. Jeśli mówimy o zbiornikach wydaje się, że żaden materiał nie jest tak bezproblemowy, trwały i godzien polecenia jak beton. Nakłady poniesione na jego zamontowanie nie są wiele większe niż w przypadku wysokiej jakości zbiornika z tworzywa sztucznego. Tym bardziej, że w przypadku montażu zbiornika betonowego możemy być pewni, że nic nam go nie uszkodzi: ani powódź, ani pożar.

Nasze zbiorniki są monolityczne, co oznacza, że są wykonywane w całości a więc w większości przypadków nie musimy uszczelniać połączeń międzykręgowych (jest to konieczne, gdy chcemy uzyskać zbiornik o dużej pojemności lub gdy ze względu na koszty dźwigu jesteśmy zmuszeni składać zbiornik z kręgów betonowych). Dzięki zastosowaniu betonu o wysokich parametrach wytrzymałościowych, wodoszczelnych i mrozoodpornych, mogliśmy skonstruować zbiorniki stosunkowo lekkie, z cieńszą ścianką (w porównaniu z wyrobami dotychczas spotykanymi na rynku), które nie ustępują właściwościom i warunkom zastosowania innych zbiorników. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

zamów zbiornik na deszczówkę!

Wsparcie techniczne
an image

Nasze produkty, dzięki wysokiej jakości i walorom użytkowym, posiadają szerokie zastosowanie w budownictwie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zagadnień technicznych prosimy o skontaktowanie się z naszym doradcą technicznym, który chętnie Państwu pomoże. Prosimy dzwonić pod numer tel. 514 593 874

Aprobaty i certyfikacja
an image

Nasze wyroby posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa budowlanego certyfikaty i aprobaty techniczne. Do każdej faktury wystawiamy deklarację zgodności wyrobu z aprobatą techniczną lub zharmonizowaną normą.

Nietypowe? Zapytaj!
an image

Posiadamy w ofercie cały typoszereg zbiorników betonowych, które produkowane są na podstawie dokumentacji opracowanej przez wyspecjalizowane biura projektowe. Jeśli jednak żadne z gotowych rozwiązań nie spełnia Państwa oczekiwań, bądź mają Państwo nietypowy lub indywidualny projekt, zapraszamy do składania zapytań - z nami na pewno się uda!
Zapytaj...

Zakup zbiornika przez Internet?

Już wkrótce zaprosimy Państwa do naszego sklepu internetowego, gdzie będą Państwo mogli wybrać, zamówić i zorganizować transport zbiornika z rozładunkiem bez wychodzenia z domu. W naszym sklepie będzie również możliwość wykonania przelewu elektronicznie. Dla naszych stałych klientów korzystne promocje i kupony rabatowe.
ZAPRASZAMY!zobacz więcej na naszej stronie


UWAGA! Zmiana adresu!

Open large map
Monolit s.c.
ul. Autostrada Poznańska 1
Email:
biuro@monolit.net.pl

tel. +48 91 30 70 095
tel. +48 514 593 874,
tel. +48 519 333 668
fax +48 91 88 65 460